De directie van Acces Toegangstechniek is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM).

Het stimuleren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid.

Het VGWM-beleid is erop gericht persoonlijk letsel, branden, schade en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken.

Naar beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze handelen zodat de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, opdrachtgevers, onderaannemers, bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld.

Er zal voor gezorgd worden dat de overheidsregels strikt worden nageleefd en er zal naar een continue verbetering gestreefd worden op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

Binnen het bedrijf en bij onze onderaannemers wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande de regels en afspraken met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers en onderaannemers.

Om dit te bereiken zullen door Acces Toegangstechniek instructies, voorlichting en richtlijnen gegeven worden.

Tegelijkertijd wordt binnen het bedrijf en bij onze onderaannemers iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande de regels en afspraken om de kwaliteitseisen van Acces Toegangstechniek te waarborgen.

De directie zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van dit beleid.

Houten,

Acces Toegangstechniek

Fabrizio Albertazzi