Gebruiksvoorwaarden

Op al onze offertes en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing, welke u hier kan downloaden, met de inhoud waarvan opdrachtgever verklaart bekend te zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.